Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách và quy định chung này (sau đây gọi là “Chính Sách Và Quy Định Chung”) trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm nào trên hebeco.vn (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Chính sách và quy định chung sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm được đăng bán trên hebeco.vn

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với chính sách giao hàng tại hebeco.vn

1.2. Khách hàng tại Chính Sách Và Quy Định Chung này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên hebeco.vn, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên hebeco.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của hebeco.vn tới Khách Hàng.

Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên hebeco.vn (“Đơn Đặt Hàng”)

Bước 2: hebeco.vn gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng hoặc gọi điện thoại qua số điện thoại đã cung cấp để xác nhận, gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm hebeco.vn gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên hebeco.vn

Hebeco.vn có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên hebeco.vn. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên hebeco.vn

3. Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm.

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm đã bao gồm phí vận chuyển (miễn phí). Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại chính sách giao hàng đăng tải trên hebeco.vn

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên hebeco.vn trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Chính sách và quy định chung sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. Hebeco.vn có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của hebeco.vn

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

(i) Chỉ thực hiện thanh toán khi nhận hàng và kiểm tra chính xác hàng được gửi từ Hebeco.vn nếu lựa chọn thanh toán sau khi nhận hàng (COD) ;

(ii) Chuyển khoản theo thông tin tài khoản gửi kèm trong địa chỉ email xác nhận đơn hàng hoặc thông báo sau khi đặt hàng thành công theo đúng nội dung chuyển khoản bao gồm Tên khách hàng, mã đơn hàng, số điện thoại;

4. Giao nhận sản phẩm

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên hebeco.vn hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Khi được Hebeco.vn yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). 

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên hebeco.vn

6. Điểm thưởng và đổi điểm

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Hebeco.vn tại từng thời điểm.

Hebeco.vn khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên hebeco.vn để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (“Trung Tâm CSKH”) theo số hotline 0985 290 225 hoặc email [email protected]. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Hebeco Cosmetic gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

8. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật đăng tải trên hebeco.vn

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Hebeco.vn không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Hebeco.vn SANG Khách Hàng, trừ khi do lỗi của hebeco.vn gây ra.

10. Điều khoản chung

10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Chính sách và Quy đinh chung này là một phần không thể tách rời của Chính sách và Quy đinh chung.

10.2. hebeco.vn và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Chính sách & Quy đinh chung này.

10.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Chính sách và Quy đinh chung này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Chính sách và Quy đinh chung này sẽ không bị ảnh hưởng.

10.4. Chính sách và Quy đinh chung này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa hebeco.vn và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Chính sách và Quy đinh chung này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.